Temamøte: Hvem skal eie dataene?

Styreleder i Schibsted Ole Jacob Sunde følger opp sitt innlegg og debatt i Aftenposten 11. og 30.april «Hvis data er den nye oljen, hvem eier denne dataen?» om behovet for en nasjonal datastrategi for å sikre eierskap og strategisk utnyttelse av det norske dataråstoffet.

«Kontrollert og transparent bruk av data kan gi oss store samfunnsmessige gevinster....Den som kontrollerer våre data, kontrollerer den virkelige verden. Det er en sikkerhetspolitisk, demokratisk og industripolitisk utfordring....Nasjonalstaten mister kontrollen – og derfor makt og myndighet- når vi beveger oss fra den fysiske til den virtuelle verden. Vil vi virkelig det?»

PS Ole Jacob Sunde brukte blant annet Brexit-avstemmingen som eksempel. Vi anbefaler filmen «Brexit: The Uncivil War» med Benedict Cumberbatch i hovedrollen, og «The Great Hack» om Cambridge Analytica.

Samarbeid gjennom kontrollert bruk av data har stort verdiskapingspotensial og kan styrke konkurransekraft når brukt innen og på tvers av bransjer. Men er bedriftene offensive nok? Og tør vi gripe mulighetene? Hva er konsekvensene om vi ikke gjør det? Hva hemmer og fremmer slikt datasamarbeid?

Det er opplagt flere dilemmaer rundt hvordan data håndteres. Både ved at de største internasjonale aktørene har ressurser til å utnytte tilgang på allment tilgjengelige data, slik som Ole Jacob Sunde beskriver i sine innlegg, men også om hvordan man skal dele, utnytte og lagre data med respekt for personvern og verdiskaping. Selv i et villet samarbeid mellom bedrifter og bransjer vil det være behov for å avgrense og beskytte bedriftspesifikk informasjon. Ingunn Midttun Godal vil også komme inn på hvordan blockchainteknologi kan være et nyttig verktøy her.

Ole Jacob Sunde vil gi oss et overordnet blikk på fremtidige muligheter og utfordringer. Deretter vil Tor Olav Mørseth, CEO for Digital Norway, Ingunn Midttun Godal, Global Director DNV Business Assurance, og Jon Jahren, Senior Data&AI Analyst i Microsoft, følge opp med mer informasjon og eksempler fra vinproduksjon, mattrygghet, akvakultur, kraft- og oljeindustri.