Styreevaluering: Hvordan blir det bra og nyttig?

Hva er trinnene i en slik prosess, skriftlig og muntlig? På hvilken måte er styrets leder involvert underveis, og hvordan gjennomføres tilbakemeldingen til styre, konsernsjef og helst også valgkomité?

Dag Opedal, Tone Lunde Bakker og Ingvald Fergestad innleder med sine erfaringer og anbefalinger om hva som gir best mulig nytte av en slik prosess. 

Mer informasjon om program og agenda kommer.