Årsmøte 2023

Onsdag 19. april er det klart for Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer. Møte vil bli gjennomført på Teams.

Sakspapirer inkludert årsrapport og årsregnskap ble gjort tilgjengelig på våre hjemmesider onsdag 12. april 2023 ihht våre vedtekter:

Årsmøte - innkalling
Årsrapport 2022 - Norsk Institutt for Styremedlemmer
Årsregnskap m/noter 2022
Revisjonsberetning 2022
Vedlegg 1: Innstilling valgkomiteen

Revisjonsberetning legges frem på møte.

Meld deg på , og motta lenke til møtet.