Temamøte: Kollektivt arbeid - individuelt ansvar

Styreansvar og ansvarsforsikring: Hva bør man tenke på, og hva er erfaringene? Hvordan virker ansvarsforsikring for styrer og hva må man passe på?

Styreansvarsforsikring er nødvendig, men gir det tilstrekkelig beskyttelse? Hvem rammes, og i hvilke situasjoner er risikoen størst? Hva driver kreditorsiden, og hvem er mest utsatt? Vi innleder til diskusjon med kunnskap og statistikk og med styremedlems og kreditors egne erfaringer

  • Statistikk fra seneste år - Stig Berge, advokatfirma Thommessen
  • Personlige erfaringer - Torhild Widvey og Karen Sund
  • Eksempler fra kreditor - Ragnar Sjoner
  • Hva dekker forsikringen, og når gjelder den? Hva må man passe på? - Andreas Meidell, advokatfirma Thommessen