Hvordan blir styremøtene etter koronapandemien?

Når vi har gjennomlevd koronaen, lært å samarbeide på teams og zoom, og utnytte fleksibiliteten og effektiviteten som det gir å arbeide digitalt. Er det godt nok å fortsette slik?

Trenger vi ikke lenger møtes fysisk i samme rom, styret og administrasjonen? Mister vi viktige kvaliteter hvis vi bare møtes digitalt? Hva kan vi ta med oss, når skal vi møtes fysisk, og under hvilke betingelser. Kan noen fortsatt være digitalt til stede, eller skal alle møtes fysisk?

Meld deg på temamøtet og få med deg de siste funnene fra MCKinsey’s globale styreundersøkelse, med fokus på hvordan COVID-19 har påvirket styrearbeid og samarbeidet mellom styret og ledelsen, og hvilke endringer som forventes å vedvare også etter pandemien.

Fire svært erfarne ledere og styremedlemmer fra selskaper og organisasjoner i Norge og utenforvil dele sine tanker og diskutere hvordan vi skal samarbeide fremover.