Møt næringsministeren – om nærings- og eierskapspolitikk

Vår nye næringsminister Cecilie Myrseth kommer til Styreinstituttet for å snakke om og diskutere relevante temaer på styrenes dagsorden. Denne gang vil vi dekke både eierrelaterte og relevante næringspolitiske temaer.

Allerede nå kan du sette av mandag 23 september i kalenderen og når dagen er der sikte deg inn mot Grand Hotel og møterom Gerhardsen i 7. eg. Vi håper dette kan bli en god anledning til direkte dialog med statsråden, der styrenes vurderinger og syn kommer frem.

Noen temaer er allerede pekt ut som aktuelle for vårt første møte med Cecilie Myrseth etter at hun tok over som næringsminister:

  • Overordnet om rammebetingelser som påvirker styrenes mulighet til å ivareta sitt ansvar for verdiskaping og strategisk utvikling av selskapene
  • Norge som attraktivt investeringsland, så vel for norske som internasjonale investorer – styrenes opplevelse av situasjonen
  • Rammer og prinsipper for god for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) – oppfølging av temaer fra siste eierskapsmelding

Format og endelig opplegg for møtet vil vi komme nærmere tilbake til, men det blir en hovedinnledning fra statsråden etterfulgt av et par forberedte responser før vi åpner for dialog med salen.

Temamøtet finner denne gang sted i Møterom Gerhardsen, 7 etg. i Konferansesenteret Grand Hotel.

Enkel servering fra 15.30. Det vil være mulig å følge møte digitalt. Velg "Meld på digital deltakelse". Ved digital deltakelse vil det bli sendt ut lenke i forkant.