Temamøte: Hva kan styrer lære av investorer som AKO Capital?

Investeringsfondet AKO Capital, med Nicolai Tangen i spissen, har vært en suksess siden oppstarten i 2005. Tirsdag 24.september kommer Nicolai Tangen sammen med Torkell Eide, porteføljeforvalter i AKO og med to professorer fra LSE for å fortelle oss om hva AKO vektlegger og vurderer i sin eierskapsstrategi.