Nye krav til styret og revisjonsutvalget

Fra 1. januar 2021 gjelder ny revisorlov. Hva sier forskriftene om ansvar og forventninger for styret og revisjonsutvalget? Allerede i 2020 har styret ansvar for at selskapet rapporterer om likestilling på arbeidsplassen i henhold til Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Hvordan kan det i praksis gjennomføres? 
  • Hva sier endringene, og hva vil disse besluttede endringene bety for styrets og revisjonsutvalgets arbeid fremover v/PwC og Karin Bing Orgland.
  • Hvordan kan aktivitets- og redegjørelsesplikten følges opp i praksis v/ Marie Louise Sunde, Isabelle Ringnes fra Equality Check

  • Erfaring fra bruk av Equality Check ved Sverre Tyrhaug og Anne Therese Bogen fra advokatfirma Thommessen.