Investorers forventning til styrenes tilnærming og arbeid med ESG.

ESG er blitt gjennomgående viktig for alle selskaper, og vil få innvirkning på hvor kapital allokeres. Møt Peter Hermanrud og Reynir Indahl, og hør hvilke forventninger de har til styrene i selskaper som de investerer i.

Både forbrukere og investorer er viktige drivere innen ESG-utviklingen og skaper press mot næringsliv og industri for sterkere miljøengasjement. De siste månedene har demonstret rekordhøy interesse for noteringer på Oslo Børs og Euronext Growth av bedrifter med ESG-profil.

Styre og ledelse må forstå og ta tak i investorers forventninger, vurdere og oversette dette til hva som er vesentlig for virksomheten, og utvikle stratgei og tiltak både for muligheter og risikoforhold.

Vi er heldige som har fått to av de aller mest engasjerte og kunnskapsrike innen investeringer og ESG til å dele sine synspunkter med oss om forventninger og mulig utvikling:

  • Peter Hermanrud, sjefsstrateg i Swedbank First Securities
  • Reynir Indahl, grunnlegger og managing partner i Summa Equity
  • Jon Hindar vil fasilitere diskusjonen med innlederne og møtedeltakerne

Alle påmeldte vil motta en invitasjon med lenke til team-møte på epost i forkant av arrangementet.