Styrets eierdialog

Er styrets eierdialog tilstrekkelig og god nok, og hvordan kan dialogen best legges opp?

Hvordan kan styret bruke IR-funksjonen til bedre å forstå eiernes ønsker og forventninger? Hvordan følger styret opp, og hvordan håndterer de forskjellige syn blant investorene? Er eierdialogen i utenlandske selskaper forskjellig fra den man har i Norge? Hvilke beslutninger tas best i styret, og hva skal behandles i GF? 

  • Olaug Svarva, styrelder i DNB, innleder om hvordan selskapet bruker sin IR-funksjon for innsyn i eiernes forventninger
  • Helge Lund, styreleder i BP innleder om hvordan eierdialogen i utlandet er forskjellig fra den vi har i Norge
  • Håvard Gulbrandsen, adm. direktør KLP kaptialforvaltning, Jan Erik Saugestad, konserndirektør Storebrand Kapitalforvaltning, og Kjetil Houg, administrerende direktør Folketrygdfondet, diskuterer om beslutninger skal tas i styret eller i GF; forskjeller og dilemmaer
  • Moderator Thorhild Widvey