Hvordan arbeider styrer med kapitalen?

Hordan adresserer styrer temaer som kapitalstruktur, allokering av kapital til investeringer og utbytte, og hvordan styret fastsetter finansielle mål i sitt arbeid med å skape verdier?

Styrenes beslutninger knyttet til kapitalen er viktig for selskapenes verdiskaping og for avkastning til aksjonærene. Den siste tids renteoppgang har økt selskapenes kapitalkostnader. Kapital har blitt en mer begrenset ressurs, og aksjemarkedet har høye forventninger. Derfor spør vi hvordan styrer adresserer temaer som kapitalstruktur, allokering av kapital til investeringer og utbytte, og hvordan de astsetter finansielle mål i sitt arbeid med å skape verdier.

Innledere:

  • Trond Berger, styreleder Yara ASA
  • Helge Aasen, styreleder Borregaard
  • Rebekka Herlofsen, styremedlem Equinor ASA
  • Fasilitator Nils Bastiansen, mangeårig leder for aksjeavdelingen i FTF