Temamøte: Utenlandske styrer

Fire svært erfarne styremedlemmer med lang fartstid i toppledelse og i styrer både i Norge og utlandet deler hvilke trender de har observert, hvilke forskjeller som eksisterer mellom land i Europa og Norge, og reflektere over hva vi må lære og forberede oss på.

Selv mellom land i Europa er det ulike regler og praksis for styret og for valgkomiteens arbeid, og for styrets samhandling med administrasjonen. I tillegg kan kulturelle forskjeller og prioriteringer prege arbeidet på forskjellige måter.

Å forstå slike forskjeller er viktig også for å være godt forberedt og samhandle bedre med utenlandske styrekolleger som får styreplass blant norske kolleger i norske bedrifter.

Grace Skaugen har blant mange andre verv vært styremedlem i Equinor (Statoil) i mange år. Hun er nå nestleder i Orklas styre og styremedlem i oljeselskapet Lundin, i det svenske Investor AB og i det globale tankselskapet Euronav NV. I tillegg er hun medlem i HSBCs Senior European Advisory Council og Adisory Council i International Institute of Strategic Studies i London (IISS).

Thomas Thune Andersen har vært CEO i Maersk og har lang og bred toppledererfaring fra Danmark, andre europeiske land og USA. Han er nå styreleder i Ørsted AS og Lloyd’s Register Group, nestleder i VKR Holding sitt styre, styremedlem i BW Offshore, og i IMI. Inntil nylig i styrene til Petrofac plc, Deep Ocean Group Holding og SSE plc.

Fredrik Baksaas er kjent som CFO og deretter mangeårig konsernsjef for Telenor gjennom en ekspansiv utviklingsfase inn i mange land i starten av sin mobilutvikling. Han har vært styreleder for den globale mobiloperatørorganisasjonen GSMA, og er nå blant annet styremedlem i Ericsson AB og i Svenska Handelsbanken.

Eivind Reiten har lang toppledererfaring som konsernsjef for Hydro og deretter StatoilHydro etter sammenslåingen. Han har ledet flere offentlige utvalg om næringsvirksomhet, og er aktiv i flere styrer, deriblant Globeleq, et Londonbasert selskap for kraftproduksjon globalt og styreleder i det Londonbaserte investeringselskapet SICP.