Kjenner du dine eiere – og vet du hva de forventer?

Vet du hvem dine eiere er og hvilke forventninger de har til sine investeringer? Det er mange typer investorer og dermed også ulike syn på hvordan et styre og selskap forvalter sitt mandat. Hva gjør de beste for å forstå kapitalmarkedet, hvordan kan styret involvere seg og hva bør styret forvente å av informasjon få fra selskapets IR-funksjon?

Dette er blant de spørsmålene vi vil belyse i dette temamøtet, der vi blant annet kommer inn :

 • Hvordan ulike typer av investorer tenker i forhold til kapitalavkastning
 • Ulike synspunkter på bruk av utbytte vs f.eks. tilbakekjøp av aksjer  
 • Hvilke endringer i dette bildet kan vi se over tid – og hva skiller ulike industrier
 • Hvordan jobber en profesjonell IR-funksjon overfor investorer, analytikere o.a. for å forstå bildet
 • Hvordan tilføres styret informasjon om dette fra CFO og IR-funksjonen
 • Er aksjonærene aktive i formidling av forventninger, og hvordan forholder selskapet seg til dette
 • Påvirkes investorer av mer samfunnsaktuelle spørsmål (klima, geopolitisk risiko etc), og
 • Er det økende forventninger også fra investorer til hvordan selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar?

Global Head of Equity Capital Markets i DNB, Aksel Thue, vil innledningsvis presentere oppdatert informasjon og statistikk knyttet til investordata som volumer, kategorier, ageringsmønstre etc, og informasjon om trender og utviklingstrekk knyttet til porteføljestrategi, risikoappetitt og betydningen av tillit i markedet knyttet til god investorkommunikasjon.

Dernest tenker vil vi belyse temaet fra tre vinkler – et forvalter/investor-perspektiv, et styreperepektiv og et CFO / IR-perspektiv.

 • Kjetil Houg – adm. direktør i Folketrygdfondet siden 2018 vil primært dekke forvalter / investor-perspektivet. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, sjeføkonom i Alfred Berg/ABN AMRO Bank og sjeføkonom og forvalter i Folketrygdfondet.
 • Gyrid Skalleberg Ingerø – er i dag styreproff, men var inntil nylig CFO med IR som et av flere ansvarsområder i Kongsberg-gruppen. De har høstet anerkjennelse for sitt arbeid med investrorkommunikasjon. I dag er hun bl.a. i styret for Gjensidige Forsikring, Telenor, Høegh Autoliners, KID og Kitron.
 • Magnus Tornling – er partner, Global Head of Equity Capital Markets og leder av PE-selskapet EQTs virksomhet i Norge. Han vil ta utgangspunkt i sin brede styre- erfaring. Før Magnus begynte i EQT Partners, jobbet han tolv år i Corporate Finance-avdelingen av ABG Sundal Collier i Oslo.
Kjetil Houg_5371_highres_web
gyrid-skalleberg-ingero
Magnus Tornling
image

Etter innledningene blir det som vanlig en moderert debatt i panelet, der det også åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen og de som deltar digitalt.

Temamøtet finner denne gang sted i Teatersalen, 2 etg. på Hotel Continental.

Enkel servering fra 15.30. Det vil være mulig å følge møte digitalt. Velg "Meld på digital deltakelse". Ved digital deltakelse vil det bli sendt ut lenke i forkant.