Temamøte: Etterfølgerplanlegging

Etterfølgerplanlegging er viktig og vanskelig. Hvor godt arbeider styrer med dette - og er det vellykket? Finner og utvikler de gode CEO-kandidater internt? Har de tilstrekkelig blikk for mulige eksterne kandidater? Og til riktig tid?

En ny nordisk undersøkelsen fra Boston Consulting Group (BCG) og Egon Zender - Bringing Science  To the Art of CEO Succession Planning - nye bekrefter hvor viktig toppsjefen er for selskapets resultater, utvikling og samfunnsansvar. Men vet styrene nok om hva selskapet trenger, og om hvem de har i organisasjonen? 

Noen selskaper arbeider systematisk og lykkes med etterfølgerplanlegging: Hva er det de gjør riktig? Hva er de vanligste dilemmaene og fallgruvene?

Velkommen til temamøte 27.november med fem spennende innledninger etterfulgt av samtale og diskusjon med møtedeltakerne.

  • Ketil Gjerstad, Boston Consulting Group - om den nye nordiske undersøkelsen
  • Rune Bjerke, nylig avgått DNB-sjef - om DNBs arbeid med etterfølgerplanlegging
  • Helge Leiro Baastad, Adm.dir, Gjensidige Forsikring - om Gjensidiges arbeid med temaet
  • Birger Magnus, styreleder NRK  - om sine erfaringer fra arbeid og beslutninger tema i styrerommet
  • Ana Prata Fonseca Nordang, Equinors HR-sjef - om hva og hvordan Equinor arbeider med tema