Hvor viktig er tillit for et selskap, og kan styret gjøre noe for økt tillit og et godt omdømme?

Norge er et tillitssamfunn sier vi ofte. De siste månedene har tilliten til politikken fått en knekk. Men hvordan står det til i bedriftene? Og er tillit og omdømme noe styrene bør være opptatt av?

Høy tillit og godt omdømme er viktig for at næringlivet skal kunne kunne påvirke egne rammebetingelser som grunnlag for vekst og utvikling. Tillit hos beslutningstagere er sentralt, men i økende grad må bedrifter forholde seg til et bredt stakeholderlandskap.

For den enkelte bedrift kan et godt omdømme skape fortrinn i et konkurranseutsatt marked. Det kan bygge stolthet og engasjement hos ansatte, og gjøre bedriften mer attraktiv i kampen om talentene. Et selskap med høy tillit er en attraktiv samarbeids-partner, får tilgang til rimeligere kapital og er bedre skodd når «krisen kommer».

Tillit skapes gjennom alt bedrifter og næringsliv gjør, men også av hvordan det gjøres – strategisk, operasjonelt og gjennom de produkter og tjenester som leveres.

At næringslivet opererer innefor klare juridiske rammer er selvsagt, men det er ikke lenger nok. For å bygge tillit, må bedriften operere i tråd med allment aksepterte normer og møte samfunnets forventninger. Hvis ikke kan prisen fort bli høy.

image
image
image
image

Managing partner i Wikborg Rein, Geir Sviggum, vil se på det juridiske rammeverket med fokus på bl.a. habilitet og interessekonflikt, samt hvordan tillit skapes og utfordres sett fra advokatens vinkel.

Adm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid, vil ta for seg den brede samfunnsdimensjonen som handler om håndtering og engasjement på temaer som er avgjørende for næringslivets samlede tillit.

Og ikke minst vil Olaug Svarva, bl.a. styreleder i DNB, gi sine vurderinger av hvordan et styre kan og bør engasjere seg i temaet – strategisk og operasjonelt, og hvordan det kan spille sammen med CEO.

Fasilitator blir Kristin Clemet, leder av den liberale tankesmien Civita. Kristin er trolig den som de siste årene har skrevet mest om betydningen av «tillit» for både næringsliv og samfunn.

 

Enkel servering fra 15.30. Det vil være mulig å følge møte digitalt. Velg "Meld på digital deltakelse", eller send en e-post til post@styreinstitutt.no for å motta lenke til webcast.

Siden dette er årets siste temamøte, inviterer vi til mingling og hyggelig dialog etter samlingen. Dette vil vare et par timer og det vil bli servert fingermat og noe godt i glasset.