Temamøte: Revisjonsutvalgets rolle og arbeid

Revisjonsutvalget spiller en viktig rolle i norske bedrifter: Har de tilstrekkelig kompetanse til å ivareta ansvar og oppgaver fullt ut, og utfordrer de nok? Finanstilsynets presentasjonsmateriale fra møte er nå tilgjengelig.
  • Revisjonsutvalget skal både passe på administrasjon og på revisor, men gjør de, og har de nok kompetanse til, sistnevnte ?
  • Tør de utfordre til sunn faglig uenighet om temaene som behandles, eller søker de helst konsensus?
  • Kommer de riktige sakene på revisjonsutvalgets bord, og synliggjøres den eventuelle faglige uenigheten mellom administrasjon og revisor?
  • Vet valgkomiteen nok om hvilken kompetanse styret trenger for å få et godt revisjonsutvalg? Er det ønskelig at noen i styret har revisjonskompetanse?

Innledning ved to meget erfarne revisorer, Rita Granlund og Erik Mamelund og leder av revisjonsutvalget i flere børsnoterte foretak Karin Bing Orgland.

Finanstilsynet ved seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde presenterte i tillegg forslag til nye regler. Ta en titt på hans presentasjon her.