Konkurransekraft og innovasjon: hvordan rigge og utvikle organisasjonen?

Hva kreves av ledelsen, og hvordan kan styret bidra? Med Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB og Merete Hverven, konsernsjef VISMA.

Hold av dato. Mer informasjon kommer. 
Teams tilgjengelig for de som ikke har anledning til fysisk deltakelse.