Konkurransekraft og innovasjon: hvordan rigge og utvikle organisasjonen?

Hvordan utvikler og rigger man organisasjonen for innovasjon? Hva kreves av ledelsen, og hvordan kan styret bidra?

Arrangementet er fulltegnet. Ta kontakt med oss på post@styreinstitutt.no dersom du ønsker å stå på venteliste eller delta digitalt via webcast.  

Med Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB og Merete Hverven, konsernsjef VISMA. Profesjonell styreleder og styremedlem Birger Magnus intervjuer og leder samtalen.

De som ikke har anledning til fysisk deltakelse kan følge møte via webcast.