Temamøte: Risiko - Det totale bildet

I en verden i rask endring, geopolitisk uro og en rivende teknologisk utvikling – kombinert med mer trykk på klima og fokus på menneskerettigheter – må selskaper som Equinor forholde seg til et bredt spekter av risikoer som alle kan påvirke inntjening, drift og omdømme.

Eldar SætreEquinor er et globalt energiselskap med virksomhet i mer enn 36 land, om lag 22 000 ansatte og nesten 10 000 underleverandører.

Hvordan driver Equinor sin risikostyring? Hvordan inkluderer de risiko i sine forretningsmessige – og strategiske beslutninger? Og ikke minst: Hva er er styrets rolle i dette arbeidet?

På temamøte 31.oktober 1700-1900 innledet Equinors sjef, Eldar Sætre, om hvordan de jobber med disse utfordringene. Hans presentasjon fra møte er tilgjengelig her.