Har norske styrer nok bærekraftskompetanse?

Ja, mener generalsekretær i Styreinstituttet Gro Brækken, men de må bruke den.

Styrene i norske selskaper har alltid vært gode til å etterleve nye reguleringer. De fleste av FNs 17 bærekraftsmål er ennå ikke uttrykt som lovpålagte reguleringer eller krav, men også det er på vei, og det forventes at man forholder seg aktivt til dem. Disse forventningene treffer norske bedrifter, både styre og administrasjon, og blir en del av kjernevirksomheten for stadig flere.

Styrene skal aktivt støtte ledelsens arbeid med å analysere hvilke utfordringer og muligheter bærekraftsmålene gir egen bedrift, og vurdere hvilke mål som man direkte eller indirekte har størst innvirkning på.

Mulige trusler kan for eksempel være at selskapets klimaavtrykk er for stort, og kan gi svekket omdømme hos aksjonærene og i samfunnet forøvrig. Finansieringen kan også bli dyrere.

Noen finner at bærekraftsmålene gir nye forretningsmuligheter. Styrene i norske bedrifter har kompetanse og erfaring med risikovurdering, både den risiko man vi ha kontroll på eller unngå, og den risiko som kontrollert ligger implisitt og nødvendig i all verdiskaping. Denne gode risikokompetansen som bedrifter har må nå også brukes på bærekraft.