Hva må du tenke på før du takker ja til et styreverv?

Før du takker ja til et styreverv er det viktig å sette seg inn i det aktuelle selskapet fra forretningside og strategi til eierstyring, omdømme og posisjon i markedet, men også vurdere egen motivasjon, rolle og kompetanse inn i det hele. Her er noen nyttige spørsmål å stille seg:
 • Tror jeg på selskapets forretningsidé og strategi?
 • Hva vet jeg om eierne: Er det aktive eiere, og hva er de opptatt av?
 • Har selskapet tilstrekkelig kapital, langsiktig finansiering og tilfredsstillende likviditet?
 • Hvem er de viktigste kundene, - og leverandørene?
 • Er selskapet i krevende land?
 • Har det vært avdekket større compliance-saker?
 • Hva har media tidligere skrevet om selskapet, ledelse osv?
 • Hva har analytikere og investorer vært opptatt av rundt selskapet?
Informasjonen kan du dels finne selv (google), og du kan og bør snakke med valgkomiteen, styreleder og tidligere styremedlemmer
Styreinsituttets Fagutvalg for Eierstyring og Selskapsrett
 • Hva er min motivasjon? Passer jeg inn?
 • Har jeg riktig kompetanse, og hvordan er den i forhold til resten av styret?
 • Hva vil min rolle være i dette styret?
 • Hva skal være mitt viktigste bidrag?
 • Hvordan kan jeg være med å skape verdier?
 • Vil jeg gi og få energi, og har jeg tilstrekkelig tid og engasjement?

 • Hva er bakgrunnen for fratredelsen(e) i styret, og har det vært større utskiftinger de siste årene
 • Hva har vært de viktigste diskusjonene i styret?
 • Hva er konklusjonene fra siste styreevaluering, og hvordan er det fulgt opp?
 • Hva vet jeg om CEO og ledergruppen hennes?
 • Hva vet jeg om styreleder og øvrige styremedlemmer, - har jeg tillit til styreleder og styrets samlede kompetanse?
 • Styrehonorar og -struktur
 • Har selskapet styreforsikring?