Kjære kolleger i Styreinstituttet

Jeg vet at hver av dere nå gjør alt dere kan for å begrense utbredelsen av covid-19. De fleste av oss blir kanskje smittet etter hvert, men vi kan i hvert fall gjøre vårt for at helsevesenet ikke skal knele helt under belastningen.

Nasjonale myndigheters tiltak for å begrense utbredelse og hastighet av smitten, har, som vi alle vet, også gitt enorme negative konsekvenser for store og små bedrifter og for deres ansatte. Selv med myndighetenes milliardbidrag vil mange (livskraftige) bedrifter gå konkurs, og milliardstøtte hjelper heller ikke oljebransjen, etter at Russlands beslutning om ikke å bidra til kutt har gitt et enormt produksjonsoverskudd med rekordlave oljepriser som konsekvens.

Så hva gjør styrene i disse krisetider? Skjønner de sin rolle, tar de initiativ og følger opp? Er de tilgjengelige og gir nødvendig oppmerksomhet og støtte til administrasjonen? Mange bedrifter har opprettet krisestab, mens for andre er krisen allerede et konkret faktum.

Styreleder vil i slike situasjoner være ekstra viktig for CEO og hennes stab. Både som partner for diskusjon og konsultasjon, men også for å involvere og informere styrekollegene, og sørge for at styrets formelle oppgaver blir håndtert i tide og på riktig måte.

I Styreinstituttet ønsker vi å dele og lære av erfaringene som styreledere og styrer gjør i denne kritiske situasjonen. Men timingen er dårlig for de fleste, nå som vi er midt i stormen. Vi avlyser de fleste av vårens arrangementer og kommer tilbake med nye datoer for de viktige temaene som allerede er planlagt på et senere tidspunkt:

  • 18.mars - Temamøte om kapitalinnhenting: Utsettes til etter sommeren
  • 20.april, kl 1400-1500 -  Årsmøte : Gjennomføres som Teams- eller webcast-møte
  • 20.april -  Årskonferanse om styreverv og om styreforsikring: Utsettes til etter sommeren
  • 25.mai, kl. 1600-1800 - Temamøte om klimarisiko og klimakutt: Gjennomføres som Teams- eller webcast-møte. Tidspunktet beholdes foreløpig, men da for et mulig webcastmøte med Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor, Olaug Svarva, styreleder i DNB og kanskje en eller to til, om sine erfaringer fra denne helt spesielle våren.

Vi er til stede og vil gjennomføre alle andre møter i fagutvalg og styrer som Teams-møter.
Pass på dere selv og de som er rundt dere, og skulle dere bli syke, håper jeg at det blir mildt og går raskt over!


Beste hilsener fra Gro