Styreinstituttet i samarbeid med Kontorfellesskapet KOV5 inviterer til et skreddersydd kurs for morgendagens styremedlemmer med oppstart våren 2022. Nå inviterer vi våre medlemmer til å nominere kandidater til programmet.

Deltakerne vil få solid innføring i styrerollen, styreansvar og de viktigste styrefaglige temaer gjennom erfaringsdeling, diskusjoner og samtaler. Bidragsyterne er blant Norges mest erfarne konsernsjefer, styreledere og styremedlemmer.

Kurset går over åtte samlinger à to timer over et år med 15-20 deltakere per kull.
Pris kr 45.000 pr deltaker.

Dette er en unik mulighet til å utdanne og inspirere nye, yngre kandidater til morgendagens styremedlemmer. I planleggingsfasen er det meldt stor interesse for kurset og vi kan derfor ikke garantere at alle får plass på første kurs.

Forslag til deltaker(e) sendes oss innen 20.03.2022.

Har du spørsmål, ta kontakt med generalsekretær i Styreinsituttet, Gro Brækken på telefon 900 15 551 eller e-post

 

Om arrangørene: 

Kontorfellesskapet KOV5 er et kontorfellesskap bestående av medlemmer med lang toppledererfaring både som linjeledere og styremedlemmer i en rekke norske og noen utenlandske selskaper.

Styreinstituttet er en medlemsorganisasjon for styrene, øverste ledelse og valgkomiteene i Norges største børsnoterte og statseide selskaper, med det formål å skape en arena for læring og diskusjon om styrearbeid. Styreinstituttet ledes av generalsekretær Gro Brækken.