Reidar Gjærum ny generalsekretær i Styreinstituttet

Reidar Gjærum overtar som ny generalsekretær i Norsk Institutt for Styremedlemmer etter Gro Brækken.

Reidar Gjærum var fra 2005 til 2020 kommunikasjonsdirektør og en del av konsernledelsen i Equinor. Han har erfaring fra ledende stillinger i bl.a. NHO, Telenor og EDB ASA (nå Tietoevry). Han har jobbet i media, politikk og som informasjonsdirektør i NHO der han også satt i styret fra 2017-2021. Han er i dag styremedlem i Arthur Page Society.

Gjærum overtar som generalsekretær 1. juli.

«Jeg ser virkelig frem til å starte mitt engasjement i Styreinstituttet. Gjennom en lang karriere i norsk næringsliv, har jeg hatt en særlig interesse for spørsmål rundt corporate governance – forholdet mellom eiere, styret og bedriftenes ledelse. Nå gleder jeg meg til å være med på å utvikle dette arbeidet videre, til beste for både bedrifter og samfunn», sier Reidar Gjærum.

«Gro Brækken har løftet Styreinstituttet til et nytt nivå, og skapt en meget attraktiv møteplass og faglig arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling blant medlemmene. Styret vil gi sin store anerkjennelse for det engasjementet og den innsats hun har nedlagt for oss. Når hun etter eget ønske velger å gå av, etterlater hun seg en organisasjon i «sin beste form». Styret retter en stor takk til Gro for det arbeidet hun har gjort for oss», sier Per Axel Koch.