Oppsummering fra ecoDA webinar om etikk

Koronapandemien utfordrer bedrifters likviditet og lønnsomhet. Vil etikk fortsatt være en drivkraft når det finansielle presset på bedriftene øker?
Skrevet av Generalsekretær i Styreinstituttet Gro Brækken
08.06.2020

 

Tirsdag 2.juni ledet jeg et webinar i regi av ecoDa sammen med tre svært kompetente innledere:

  • Anthony Smith-Meyer, uavhengig ekspert på eierstyring og compliance i EU
  • Ian Peters, leder for Institute of Business Ethics UK, (IBE)
  • Roger Barker, leder ledelse og eierstyring i Instute of Directors UK (IoD)

Foruten oss deltok 177 styremedlemmer fra EU og Norge.

Jeg hadde på forhånd utfordret innlederne med noen spørsmål, og det var interessant å lytte til hvor sammenfallende tanker og hovedbudskap de hadde alle tre.

For det første var de overbevist om at bedrifter som i lang tid har praktisert verdibasert ledelse, vil ha større muligheter for å overleve også finansielle utfordringer.

Aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre vil ha høyere tillit til slike bedrifter, og dermed til at de evner å håndtere nødvendige tiltak slik at det balanserer hensynet til alle bedriftens viktige interessenter. Tillit gir et fundament av lojalitet som vil overleve selv når lojaliteten utfordres av kortsiktige og drastiske beslutninger, som for eksempel permitteringer og oppsigelser. Styrets evne til å vise tillit i en krevende situasjon som koronapandemien, handler blant annet om at de ikke belaster administrasjonen med ekstra kontroll- og rapporteringsoppgaver, men at de er tilgjengelige når det kreves. Særlig viktig er det at styreleder er tettere på konsernsjef eller daglig leder, som støtte og samtalepartner, ikke minst i spørsmål der styreleder er den eneste lederen kan snakke med.

Alle vet at tillit tar tid å bygge opp, men er lett å rive ned, - og den må derfor bekreftes jevnlig i dialog og kontakt mellom partene. Det som kanskje truer tillit mest i koronakrisen er at noen kutter hjørner, eller tar forhastede, kortsiktige beslutninger, som så viser seg å være ukloke.Derfor betyr det å støtte ledelsen at styret også skal være en motstemme mot eventuelle ukloke beslutninger i administrasjonen – som ellers.

Som i andre store kriser er det enkeltmennesker og grupper som står frem og vil huskes for heltemodig innsats langt ut over det som forventes. Responsen forsterkes og tydeliggjøres av yngre generasjoners forventning om integritet: Som en forutsetning for at de skal ha respekt for beslutninger, forventer de at ledere og myndigheter skal demonstrere mot i handling og meninger. De er mer kyniske, og de glemmer ikke skuffelser, mens eldre generasjoner har en større og mer naturgitt respekt for autoriteter og en overbærenhet med kompleksiteten i deres beslutninger. De godtar og går videre der yngre generasjoner stiller kritiske spørsmål.

Hva ellers tar vi med oss videre? I disse månedene har vi blitt tvunget til å stole på at våre ansatte klarer å ta selvstendige beslutninger og gjør jobben sin hjemmefra. Flere virksomheter har hatt produktivitetsvekst i denne tiden, og denne erfaringen sammen med gode digitale hjelpemidler, vil føre til større fleksibilitet og større valgfrihet for den enkelte ansatte i hvor hun vil utføre arbeidet sitt. Det er bra for travle småbarnsforeldre, og det er viktig for å begrense smitte fra syke kolleger, men samtidig må slike ordninger balanseres mot den enkeltes behov for sosial kontakt. Sosial kontakt er en forutsetning for å bygge og ivareta den tillitsbaserte bedriftskulturen vi ønsker å bygge og ivareta.