Politisk press på prinsipper for styreansvar

De siste ukene har det vært et betydelig fokus rundt Statens håndtering av lederlønn i de delvis statstide selskapene som også er børsnoterte.

Nye «statlige retninglinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel etablert fra 2023/24» grep direkte inn i styrenes ansvar. Og styrene i selskaper som Equinor, Telenor, DNB, Yara, Hydro og KongsbergGruppen har i år valgt å forholde seg til dette på ulike måter.

Sett fra  Styreinstituttets side, er det prinsippene rundt respekt for prinsippene for god eierutøvelse / Corporate Governance det er viktig å slå ring om - Statens ti prinsipper for god eierutøvelse - regjeringen.no

Generalsekretær Reidar Gjærum har skrevet om dette i Dagens Næringsliv for å få frem dette viktige aspektet i en debatt der det fra deler av det politiske system ses bort fra de prinsipper staten selv har etablert. Artikkelen finner du her - Viktig at også staten respekterer aksjonærdemokratiet | DN

På årets generalforsamling i Styreinstituttet ble vår formålsparagraf utvidet med følgende setning: «Vi skal styrke forståelsen for verdien av godt styrearbeid og prinsipper for god corporate governance». Den pågående diskusjonen understreker hvor viktig dette er, og vil være noe Styreinstituttet kommer til å involvere seg i fremover. Vi ser frem til å engasjere medlemmene i dette.