Stor interesse for bærekraftsrapportering

Interessen for bærekraftsrapportering er stor, og mer enn 70 deltagere har vært med på to kurs Styreinstituttet har holdt i samarbeid med PwC og Wikborg Rein.

Fra regnskapsåret 2024 kommer det nye krav til bærekraftsrapportering for en stor gruppe selskaper, og de etterfølgende år blir stadig flere selskaper omfattet av de europeiske og norske rapporteringskravene. Forberedelsene er godt i gang i mange selskaper, og noen har allerede begynt å rapportere etter nye krav og standarder.

De siste ukene har mer enn 70 styremedlemmer vært gjennom et kurs med 3 dager á 4 timer der bakgrunn og formål, direktiver og konkrete krav til hva styrene må gå gjennom og signere på har vært diskutert. Styreinstituttets samarbeidspartner PwC har hatt hovedansvar for å legge opp kurset. Også en annen av samarbeidspartnerne, Wikborg Rein, har deltatt. Og det har vært bedriftsrepresentanter med konkrete eksempler på hvordan dette jobbes med fra Veidekke, Equinor og FSN Capital.

Som for den finansielle rapporteringen, er det også her i ferd med å utvikles et eget vokabular styrene må være kjent med og forstå. Og selv om på langt nær alle detaljer i de nye rapporteringskravene er klare, var det et unisont råd at selskapene allerede nå må begynne arbeidet med det som skal rapporteres.

Interessen viste seg da kurset ble solid overtegnet, at to kull ble nødvendig for å få med alle og fra engasjementet blant deltagerne. Sammen med PwC vil vi vurdere behovet for et nytt kull våren 2024.

Generalsekretær Reidar Gjærum avslutter kurset i bærekraftsrapportering sammen med Eli Moe-Helgesen (PWC) til høyre og Hedvig Bugge Pettersen (Wikborg Rein) til venstre.