Styreansvar i krisetider: Fem viktige råd

Webinaret om styreansvar i krisetider med vår samarbeidspartner advokatfirmaet Thommessen var fulltegnet. Her er deres fem viktigste råd.

Korona-pandemien overgår de verst tenkelige scenariene, ikke bare om konsekvenser for helse, liv og død, men økonomiske konsekvenser nå og fremover. Noen bransjer har stoppet helt opp, mange er i akutt likviditetskrise, og prognosene viser dyp resesjon og skyhøy arbeidsledighet selv her i rike Norge.

De fem viktige rådene til styrene fra advokatfirmaetThommessen er:

  • Sørg for en forsvarlig og grundig saksbehandling for å få innsikt i nåsituasjonen, forpliktelser og muligheter
  • Gjør det som er mulig for å redde virksomheten
  • Sørg for et forsvarlig vurderingsgrunnlag som brukes aktivt og lojalt, og balanserer korona-usikkerhet med hva kreditorene er best tjent med
  • Sørg for likebehandling og korrekt og fullstendig tegningsinformasjon ved ny kapitalinnhenting
  • Sjekk selskapets styreansvarsforsikring og involver forsikringsselskap tidlig nok med informasjon om mulige krav

Kanskje lykkes man ikke slik som planlagt, kanskje ser man nye muligheter. Aktivt og dedikert styre og tydelig ledelse er uansett avgjørende for selskapets fremtidige utvikling. 

Har du noen tanker, spørsmål, tips eller råd? Følg og del med oss på Linkedin

Hele presentasjonen fra webinart om styrearbeid i krisetider finner du her.