Styrefag

Disse publikasjonene kan du som er medlem laste ned her i pdf format. Hvis du heller vil ha tilsendt hefte, ta kontakt med oss

  

Styresekretæren (2017)

 

Hva må du selv vurdere før du takker ja til et styreverv?
Hvordan bør styreforsikringen være? 2021)
 

Før du takker ja

 

Styresekretæren (2017)

 

Kapitalinnhenting (2013)

Styreevaluering (2013)

 

Styreinstituttets årsrapporter og årlige Styrehonorarundersøkelse ligger tilgjengelig på egne sider.