Styrefag

 

Egne publikasjoner


Norsk Institutt for Styremedlemmer har på utvalgte tema utviklet egne beste praksis hefter og miniguider.

Disse publikasjonene kan du som er medlem laste ned i pdf format. Hvis du heller vil ha tilsendt hefte, ta kontakt med gro@styreinstitutt.no.

Styresekretæren (2017)