Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og statseide selskaper. Årets undersøkelse ble lagt frem mandag 15.november og omfatter 168 børsnoterte og 48 hel/deleide statlige selskaper.

Styrehonorarundersøkelsen for 2021 viser en økning i honorarene for styremedlemmer på 4.5 % i gjennomsnitt for børsnoterte selskap og 3.6% i statlige selskap. Gjennomsnittlig årlig styrelederhonorar er NOK 664 440 for børsnoterte selskap, mot tilsvarende NOK 326 090 i statlige selskap.

Styrelederne vurderer arbeidsomfanget som 25-40% av et årsverk i et normalår, mens honoraret ligger rundt mellom 5-10% av konsernsjefens lønn. Styreleder skal være tilgjengelig, og arbeidsomfanget kan i noen situasjoner nærme seg et helt årsverk. Styrenes forpliktelser øker i takt med større krav og forventninger om samfunnsansvar, både fra investorer, aksjonærer og andre interessenter. Et godt eksempel er forventningene om mer ambisiøse mål, handlingsplaner og rapportering knyttet til bærekraft og klimautslipp.

«Selv om det nok er politiske og kulturelle grunner til at styrehonorarene i Norge er langt lavere enn i resten av Norden, så er det likevel påfallende at norske styrers innsats ikke blir vurdert høyere enn de blir nå», sier Gro Brækken, generalsekretær for Styreinstituttet

Antall selskap med aksjer eller opsjoner som del av honoraret er i år oppgitt til 14 mot 20 selskap i fjor. Hos noen selskap er aksjekjøp valgfritt, mens i andre er det pålegg om kjøp frem til man eier opp til et visst nivå (eksempelvis 1 – 2 ganger årlig styrehonorar).

Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for foreningens medlemmer, samarbeidspartnere og de bedrifter som har bidratt med egne data. Logg deg inn på MIN SIDE . Du må så klikke deg inn i gjen på denne siden. Ta kontakt med oss dersom du ikke får tilgang.