Tilfredsstillende utvikling i styrene, men få kvinner i topplederstillinger

Mens styrene har tatt innover seg betydningen av mangfold, gjenstår mye på toppledernivå, viser et europeisk kjønnsmangfoldsbarometer utgitt av Ethics & Boards og ecoDa.

“The presence of women in the management bodies of the company should no longer be a subject of discussion in 2023. Diversity and inclusion more generally must be an integrated concern for all our companies”, highlighted Leena Linnainmaa, ecoDa’s Chair.

  • I 2023 har 80,7 prosent av selskapene på Stoxx Europe 600 minst 33,3 prosent kvinner i styrene
  • Over halvparten har en prosentandel høyere enn 40 prosent-kravet
  • Antall kvinnelige ledere i børsnoterte selskap er fortsatt lavt med et europeisk gjennomsnitt på 11,2 prosent. Italia kommer best ut. Der ledes 30 prosent av de største børsnoterte selskapene av en kvinne. Storbritannia, Portugal og Norge ligger også over det europeiske gjennomsnittet. Luxembourg ligger på sisteplass med totalt fravær av kvinner i lederstolene.
  • Det europeiske gjennomsnittet av ledergrupper som mangler kvinner fullstendig, er imidlertid fortsatt høyt: 18 prosent.
  • Mer enn halvparten av de største børsnoterte selskapene i Luxembourg, Østerrike og Portugal mangler kvinner i ledergruppen.
  • Det europeiske gjennomsnittet av kvinnelige toppledere fortsatt svært lavt med bare 7,7 prosent i 2023 (Stoxx Europe 600. Her kommer Norge best ut med 16 prosent i OBX.

Pressemelding fra eCoda finner du her

European Gender Diversity Barometer (full rapport)

 Om European Confederation of Directors Associations (ecoDa)
European Confederation of Directors Associations (ecoDa) er en ideell forening grunnlagt i desember 2004. Gjennom sine 20 nasjonale institutter, Norsk Institutt for Styremedlemmer i Norge,  representerer ecoDa ca. 55 000 styremedlemmer fra hele EU. ecoDas medlemsorganisasjoner representerer styremedlemmer fra de største offentlige selskapene til de minste private selskapene, både børsnoterte og unoterte. www.ecoda.eu

Om Ethics & Boards
Ethics & Boards er spesialist på ansvarlig eierstyring og selskapsledelse. De har utviklet dedikerte verktøy (Governance DataBank & Visualisation dashboard) som har til hensikt å hjelpe selskaper, investorer og interessenter vurdere og implementere ansvarlig styring for langsiktige økonomiske og ekstra økonomiske resultater. Ethics & Boards har vært partner med ecoDa siden 2020.
www.ethicsandboards.com

ecoDA.png Ethics boards.png