Vær forberedt på høyere strømpriser og økende risiko

Norge har de siste årene stadig økt våre klimamål. Men tiltak for utbygging har ikke fulgt med – hverken i debatt eller vedtak. Det kan fort skape problemer for mange bedrifter.

Det var stort engasjement på Styreinstituttets siste Temamøte der strømpriser, tilgang på kraft og tilgang på nett ble diskutert. At dette bør være en del av bedriftenes – og dermed styrenes – virksomhets- og risikostyring var det bred enighet om.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund presenterte innledningsvis NVEs siste langsiktige kraftmarkedsanalyse. Den peker på at vi må være forberedt på høyere priser enn vi har vært vant til, økte svigninger i markedet med både svært høye priser og priskollaps, samt utfordringer med den samlede kraftbalansen.

Sammen med konserndirektørene Jannicke Hilland (Telenor) og Arvid Moss (Hydro) diskuterte han under ledelse av styreleder Thorhild Widvey (Statkraft) hvordan dette kan bety økt risiko for bedriftene, og komme til å ta vesentlig større plass på styrenes agenda fremover. En engasjert deltagergruppe var ikke i tvil om at bedriftene gjør klokt i å forberede seg med bl.a. strategier for sourcing.

Diskusjonen kom også inn på politiske behov, utfordringene som har kommet med mangel på utbygging av ny kraft, skatteendringer og svekkende markedsinsentiver for å investere i ny kraft. Også frykten for at ny lovgivning kan forsinke utbyggingen i årene som kommer ble trukket frem av mange debattanter.

Høyt engasjerende tema under siste møte med ( fra høyre Styreleder i bl.a. Statkraft, Thorhild Widvey, NVE-direktør Kjetil Lund, Infrastruktur-direktør Jannicke Hilland og konserndirektør for energi i Hydro Arvid Moss).