Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste nettverk for medlemmer av styre og valgkomité i børsnoterte og statseide selskaper.

Vårt formål er å være den norske møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter. Ambisjonen er å bidra til verdiskapning, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor rammen av god eierstyring og selskapsledelse.

Styreinsituttet er først og fremst en møteplass og faglig arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Årlig arrangerer vi en nettverkskonferanse og 7-10 fagseminarer, i tillegg til at vi tilbyr en lukket møteplass for styreledere, Styrelederforum, under Chatham House Rules, og en egen møteplass for styresekretærer, Styresekretærforum.

Les om våre kommende arrangementer.