Morgendagens styremedlemmer

I samarbeid med Kontorfellesskapet KOV5 tilbyr Styreinsitiuttet et skreddersydd kurs for kommende, yngre styremedlemmer. Over åtte temasamlinger får deltakerne lære om styrerollen, om styreansvar og viktige styrefaglige tema gjennom erfaringsdeling, diskusjon og samtaler.   

Norge trenger et kreativt og produktivt næringsliv, og et godt næringsliv trenger gode ledere og gode, profesjonelle styrer​. Men har vi gitt fremtidens styrer nok oppmerksomhet? ​

Vi ønsker å bruke vår erfaring og kompetanse til nytte for neste generasjons styremedlemmer, slik at de kan være en strategisk og operativ ressurs i styrer og for administrasjoner i årene fremover.

Målgruppen for programmet er kvinner og menn i alderen pluss/minus 30-45 år som har eller ønsker å påta seg styreverv​. Innlederne på de forskjellige temasamlingene er erfarne konsernsjefer, styreledere og styremedlemmer​.