Morgendagens styremedlemmer

I samarbeid med Kontorfellesskapet KOV5 tilbyr Styreinsitiuttet et skreddersydd kurs for kommende, yngre styremedlemmer. Over åtte temasamlinger får deltakerne lære om styrerollen, om styreansvar og viktige styrefaglige tema gjennom erfaringsdeling, diskusjon og samtaler.   

Norge trenger et kreativt og produktivt næringsliv, og et godt næringsliv trenger gode ledere og gode, profesjonelle styrer​. Men har vi gitt fremtidens styrer nok oppmerksomhet? ​

Vi ønsker å bruke vår erfaring og kompetanse til nytte for neste generasjons styremedlemmer, slik at de kan være en strategisk og operativ ressurs i styrer og for administrasjoner i årene fremover.

Målgruppen for programmet er kvinner og menn i alderen pluss/minus 30-45 år som har eller ønsker å påta seg styreverv​. Innlederne på de forskjellige temasamlingene er erfarne konsernsjefer, styreledere og styremedlemmer​.

Program- og temaoversikt 2022-2023 

SAMLING 1: Styrearbeidets utvikling i norsk og internasjonalt næringsliv. Corporate Governance, Nominasjonskomiteen, forholdet mellom styre, eiere, ledelse. Organisering av styrets arbeid, komiteer med mandater. Ulike selskapstyper og ulike faser i virksomheters utvikling; private, offentlige, etablerte, start-ups/scale-ups, stiftelser 

SAMLING 2: Aksjeselskap, aksjeloven, styrets ansvar og oppgaver. NUES. Regnskapsforståelse, hvordan lese regnskap, balanse i forhold til virksomhetens natur og behov. Oversikt over finansmarkedet, virksomhetens finansielle partnere og forpliktelser 

SAMLING 3: Godt styrearbeid: Ledelsens ansvar for at styret lykkes. Utvikling av styret som kollegium, styreleders rolle, styrets egenevaluering, relasjon styreleder – adm.dir. «Styrets alenetid». Styrepapirer/forberedelse til styremøter. Ledelse av styremøter/agenda-management, hvordan stille vanskelige spørsmål, balansen motivere og utfordre ledelsen, etc 

SAMLING 4: Styrets rolle i å bygge virksomhetens kultur, utvikle organisasjon, definere «Purpose», etablere verdigrunnlag og etisk plattform og bygge mangfold 

SAMLING 5: Styrets ansvar for utvikling, verdiskaping og vekst. Styrets rolle i strategiarbeidet og etablering av virksomhetens ambisjoner («Full Potential Plan»). Styrets rolle i arbeidet med strategier for ESG, innovasjon 

SAMLING 6: Styrets arbeid med evaluering og utvikling av CEO. Etterfølgerplanlegging, kompetanseutvikling og evaluering av ledere. Utvikling av samarbeidet mellom styret og ledelsen 

SAMLING 7: Styrets ansvar for styring og kontroll, analyse av virksomhetens risiko, cyber- sikkerhet, etterlevelse, rapportering. Samarbeid med revisor. Styremedlemmenes individuelle ansvar. Styrets rolle i kriser 

SAMLING 8: Oppsummerings- og avslutnings-samling: Hva tar vi med oss/viktige læringer, hvordan bruke dette nettverket videre, refleksjoner og oppsummeringer. Middag med overlevering av kursbevis.