Møteplass og forum for styremedlemmer i Norge.

Aktuelle arrangementer

How can ethics remain a driving force while priorities have shifted?

Klokke_ikon
02. juni 2020, 11.00 - 12.00
Pin_ikon
Webinar
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Fiendtlige oppkjøp: Forsvars- og angrepsstrategier (Webinar)

Klokke_ikon
03. juni 2020, 13.00 - 14.30
Pin_ikon
Teams-møte
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Temamøte: Klimarisiko og klimakutt (Utsettes)

Klokke_ikon
25. august 2020, 16.00 - 18.00
Pin_ikon
TBD
Allemedlemmer_ikon
Alle medlemmer
Les mer

Nyheter

Årsrapport 2019

Styreinstituttets årsrapport for 2019 er nå tilgjengelig. I tillegg til årsregnskap og styrets beretning for 2019, har vi oppsummert fjorårets aktiviteter og utfordret fagutvalgene til å skrive litt om sitt arbeid.
Les mer