Møteplass og forum for styremedlemmer i Norge.

Nyheter

Styrehonorarundersøkelsen 2021

Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og statseide selskaper. Årets undersøkelse ble lagt frem mandag 15.november og omfatter 168 børsnoterte og 48 hel/deleide statlige selskaper.
Les mer